Företagsuppdrag och utvecklingsvision——kunden först, kvalitet först.

Som ett företag med en stark känsla av socialt ansvar, integrerar Wuyuan Jieyi Automobile Electric Appliance Co., Ltd. djupt konceptet att "utveckla företag och betala tillbaka samhället" i sin utvecklingsstrategi.Sedan starten har företaget hållit fast vid konceptet att aktivt uppfylla socialt ansvar, verkligen implementera välgörenhet och allmän välfärd i sin egen utveckling och ge positiva bidrag till utbildning, sysselsättning och andra offentliga välfärdsföretag.Varje år skänker vi pengar till missgynnade grupper och goda ändamål.Under de senaste tio åren har företaget donerat totalt 1 miljon yuan.Sedan 2010 har företaget inte bara deltagit i de offentliga välfärdsaktiviteter som organiseras av regeringen eller relevanta avdelningar, utan också uppmärksammat de svårigheter som företagets anställda och utsatta grupper möter, och ofta i rätt tid donerat till de som behöver minska sina ekonomiska börda.Företaget skickar även varma önskningar och materiellt stöd till handikappgruppen.Wuyuan Jieyi Automobile Electric Appliance Co., LTD ser alltid välgörenhet som ett av dess kärnansvar och värderingar.Företaget kommer att fortsätta att ha en större positiv inverkan på socialvården och människorna runt omkring.


Posttid: 2022-09-09